Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Trong Chương 2: Cacbohiđrat môn Hóa 12

sẽ bao gồm các bài giảng:

Bài 5: Glucozơ
Bài 6: Saccarozơ, Tinh bột và Xenlulozơ
Bài 7: Luyện tập Cấu tạo và tính chất của Cacbohiđrat
Bài 8: Thực hành Điều chế, tính chất hóa học của Este và Cacbohiđrat

các bạn cần nắm vững kiến thức cũng như nắm được cách giải các dạng bài tập.

Bài tập trắc nghiệm Chương 2: Cacbohiđrat - hóa 12 - 40 phút - Đề số 1

là bài tập tổng hợp lại Chương 2: Cacbohiđrat hóa học 12 được cungthi.vn chọn lọc và biên soạn giúp các bạn thực hành và nắm lại kiến thức đã học

Các bạn có thể tham khảo lại bài giảng về Chương 2: Cacbohiđrat hóa học 12 để ôn lại kiến thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngoài ra trên cungthi.vn còn cung cấp rất nhiều các bài tập luyện thi trắc nghiệm theo các chủ đề, môn học khác. Các bạn có thể tham khảo tại
- Các bài thi trắc nghiệm, đề thử trắc nghiệm theo các môn học, đề thi thử ôn thi THPT Quốc gia
      
- Các bài giảng và các phương pháp làm bài tập của từng môn học, các phương pháp ôn luyện, làm đề thi THPT Quốc gia  

  
Hy vọng là nguồn tài liệu và bài tập hữu ích trong quá trình học tập và ôn luyện của các bạn

Chúc các bạn học tập và ôn luyện tốt.

Nội dung đề thi:

A.

Nhóm chức ancol.

B.

Nhóm chức axit.

C.

Nhóm chức anđehit.

D.

Nhóm chức xeton.

A.

[C6H7O2(OH)3]n.

B.

[C6H8O2(OH)3]n.

C.

[C6H7O3(OH)3]n.

D.

[C6H5O2(OH)3]n.

A.

Phản ứng với Ag2O trong dung dịch NH3, đun nóng.

B.

Phản ứng với dung dịch NaCl.

C.

Phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.

D.

Phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

A.

Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng.

B.

Glucozơ tác dụng được với nước brom.

C.

Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH đều tạo ete với CH3OH.

D.

Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau.

A.

α–1,6–glicozit nối liền nguyên tử C1 ở đầu đoạn mạch này với nguyên tử O ở C6 của một nhánh thuộc đoạn

mạch khác.

B.

α–1,4–glicozit nối liền nguyên tử C1 ở đầu đoạn mạch này với nguyên tử O ở C4 của một nhánh thuộc đoạn

mạch khác.

C.

C. α–1,4–glicozit nối liền nguyên tử C1 ở đầu đoạn mạch này với nguyên tử C4 của một nhánh thuộc đoạn

mạch khác.

D.

α–1,6–glicozit nối liền nguyên tử C1 ở đầu đoạn mạch này với nguyên tử C6 của một nhánh thuộc đoạn

mạch khác.

A.

Xenlulozơ có phân tử khối lớn hơn nhiều so với tinh bột.

B.

Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.

C.

Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.

D.

Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.

A.

1 kg glucozơ và 1 kg fructozơ

B.

2 kg glucozơ

C.

2 kg fructozơ

D.

0,5263 kg glucozơ và 0,5263 fructozơ

A.

Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3.

B.

Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. 

C.

Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

D.

Saccarozơ làm mất màu nước brom.

Education is the most powerful weapon we use to change the world.

(Giáo dục là vũ khí mạnh nhất chúng ta sử dụng để thay đổi thế giới)

Loading...

Chia sẻ

Loading...