Các chức năng trên Cungthi.vn

Các bước để tạo và quản lý lớp học, bài giảng
quản lý đề thi trắc nghiệm chuyên nghiệp.
Ngân hàng câu hỏi

Dễ dàng tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi theo từng chủ đề. Hỗ trợ nhập hàng loạt câu hỏi qua nhiều định dạng file excel, word... tạo ma trận đề thi từ ngân hàng câu hỏi. Hệ thống cung cấp > 200.000 câu hỏi theo từng cấp học cho bạn tham khảo.

Bài giảng, Tài liệu

Tạo và quản lý bài giảng, hỗ trợ nhiều định dạng khác nhau video, doc, excel..., đính kèm đề thi trắc nghiệm theo mỗi bài giảng. Tạo và xắp sếp bài giảng theo cấu trúc cây trương trình.

Đề thi trắc nghiệm

Tạo và xuất bản đề thi dễ dàng từ ngân hàng câu hỏi của bạn. Hỗ trợ nhiều loại đề thi từ file tài liệu có sẵn, tạo đề thi theo ma trận tự ngân hàng câu hỏi, tạo đề thi theo thời gian, in đề thi ra giấy để thi offline

Lớp học

Tạo và quản lý nhóm, lớp học thuận tiện. Dễ dàng giao các bài giảng, đề thi trắc nghiệm đã tạo cho từng nhớm, lớp học. Thống kê phân tích điểm, kết quả học tập của từng học sinh trong lớp.

Tại cungthi.vn bạn sẽ được trang bị các công cụ tuyệt vời để.

Tạo và quản lý các đề thi trắc nghiệm online
Tạo và quản lý ngân hàng câu hỏi
dễ dàng, thuận tiện

- Ngân hàng câu hỏi được sắp sếp một cách khoa học theo kiến trúc cây thư mục. Giúp người dùng dễ dàng truy suất, tạo nguồn đầu vào cho việc tạo đề thi trắc nghiệm online một cách dễ dàng.

- Hệ thống cung cấp chức năng giúp giáo viên có thể dễ dàng tạo câu hỏi hoặc (import danh sách các câu hỏi theo file word có sẵn của mình.)

Tạo và Quản lý đề thi online
nhanh chóng với các tùy chỉnh đa dạng.

- Người dùng dễ dàng phát hành đề thi trắc nghiệm với việc chỉ chọn các câu hỏi từ ngân hàng vào đề thi. Hệ thống sẽ tự link các câu hỏi và gán vào đề thi hoặc tạo theo MA TRẬN đề...

- Đề thi có thể public hoặc chỉ cho phép giới hạn một số người có thể thi (thi theo lớp học)

- Sau khi tạo đề thi người dùng có thể trích xuất file word đề thi,(Trộn đề thi) dùng trong các kỳ thi offline

Quản lý học sinh, người thi dễ dàng
theo lớp học

- Với chức năng này người dùng có thể dễ dàng tạo các lớp học của mình để quản lý cũng như ra đề thi , thông báo, trao đổi tài liệu cho các bạn học sinh, người thi.

- Hệ thống cung cấp chức năng giúp giáo viên có thể dễ dàng tạo câu hỏi hoặc (import danh sách các câu hỏi theo file word có sẵn của mình.)

Tổ chức các kỳ thi, khảo sát nhanh chóng, an toàn, bảo mật.

- Là công cụ tổ chức và giám sát thi hoàn hảo với các chức năng ưu việt

- Phục vụ trên mọi nền tảng. Người thi có thể sử dụng web hoặc app để tham gia thi

- Mọi thao tác làm bài của người thi đều được giám sát và báo cáo

Cùng với chúng tôi

làm công việc của bạn tốt hơn.
Quản lý ngân hàng câu hỏi
Quản lý bài giảng
Quản lý đề thi
Quản lý lớp học

Mọi người nói về chúng tôi

luôn đồng hành và mang lại các trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

Hãy để chúng tôi giúp bạn?

cungthi.vn

Website thi và tạo đề thi trắc nghiệm online. Mang đến người dùng các chức năng tốt nhất cho việc học tập và giảng dậy.

Tải ứng dụng
Theo dõi chúng tôi

Hệ thống thi và tạo đề thi trắc nghiệm online