Tình trạng tài khoản

Hiện bạn chưa đăng nhập hệ thống. Vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng.


Nâng cấp tài khoản giáo viên, nhà phát hành đề thi

Miễn PhíFree

Đăng ký
 • Sử dụng Free trong khuôn khổ quy định
 • KHÔNG được sử dụng ngân hàng câu hỏi
 • Trang web cá nhân ở trạng thái public
 • Tạo, import câu hỏi từ MS Word, quản lý ngân hàng câu hỏi ở mức giới hạn
 • Tạo, quản lý lớp học, nhóm thi ở mức giới hạn
 • Xuất bản đề thi online, download đề thi dạng word ở mức giới hạn
 • Không có chức năng quản lý người thi, xuất báo cáo thi, tình trạng thi...

Cơ Bản50K

Đăng ký
 • Chỉ với 50K cho 1 tháng sử dụng, hỗ trợ 24/7
 • Được sử dụng ngân hàng câu hỏi của hệ thống với hơn 40 nghìn câu hỏi trắc nghiệm
 • Trang web cá nhân ở trạng thái private hoặc public
 • Tạo, import câu hỏi từ MS Word, quản lý ngân hàng câu hỏi
 • Tạo, quản lý lớp học, nhóm thi
 • Xuất bản đề thi online, download đề thi dạng word
 • Quản lý người thi, xuất báo cáo thi, tình trạng thi...

Cao Cấp300K

Đăng ký
 • Chỉ với 300K cho 1 năm sử dụng, hỗ trợ 24/7
 • Được sử dụng ngân hàng câu hỏi của hệ thống với hơn 40 nghìn câu hỏi trắc nghiệm
 • Trang web cá nhân ở trạng thái private hoặc public
 • Tạo, import câu hỏi từ MS Word, quản lý ngân hàng câu hỏi
 • Tạo, quản lý lớp học, nhóm thi
 • Xuất bản đề thi online, download đề thi dạng word
 • Quản lý người thi, xuất báo cáo thi, tình trạng thi...