Xác định tập hợp B = {x ∈ Z / -2 ≤ x < 3} bằng cách liệt kê các phần tử.

A.

B = {-2 ; -1 ; 1 ; 2}.

B.

B = {0 ; 1 ; 2}.

C.

B = {-2 ; -1 ; 0;  1 ; 2}.

D.

B = {-1 ; 0;  1 ; 2}.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có x ∈ Z và -2 ≤ x < 3 nên x ∈ {-2 ; -1 ; 0;  1 ; 2}.

Vây B = {-2 ; -1 ; 0;  1 ; 2}.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...