X và Y là hai dây dẫn giống hệt nhau được mắc cố định vào hai điểm P và Q. Các đầu dưới của dẫn nằm trong các đĩa dẫn điện, tiếp xúc tại R và S. Khi cho dòng điện 2I qua dây X từ R đến P và dòng I qua dây dẫn Y từ Q đến S, hình vẽ nào sau đây thể hiện gần đúng trạng thái của hai dây dẫn trên?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Hai dây dẫn có dòng điện ngược chiều sẽ đẩy nhau. Đây là lực tương tác từ của hai dây dẫn nên có cùng độ lớn. Do đó, hình A là phù hợp chất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...