Với giá trị nào của a và b thì 

A.

B.

a = 4, b = 2

C.

a = 4 + , b = 2

D.

a = 2, b = 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ta có:

Suy ra 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...