Việc ký kết hiệp định sơ bộ, ngày 6/3/1946 của ta nhằm mục đích gì?

A.

Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

B.

Phân hóa kẻ thù, tập trung đánh kẻ thù chủ yếu

C.

Tạo điều kiện để xây dựng đất nước sau chiến tranh

D.

Thể hiện thiện chí của ta trên trường quốc tế

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân hóa kẻ thù, tập trung đánh kẻ thù chủ yếu

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...