Về số lượng, Mĩ chiếm bao nhiêu bản quyền phát minh sáng chế của toàn thế giới?

A.

1/3 số lượng.

B.

2/3 số lượng,

C.

3/4 số lượng,

D.

1/4 số lượng,

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1/3 số lượng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...