Vai trò của chọn lọc ổn định là:

A.

Duy trì đặc điểm thích nghi đã được ổn định.

B.

Hình thành các tính trạng trung bình.

C.

Tiếp tục kiên định kiểu gen đã đạt được.

D.

Ổn định tạm thời một số đặc điểm của loài.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tiếp tục kiên định kiểu gen đã đạt được.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...