Trước năm 1990, LB Nga đã từng là trụ cột của Liên Bang Xô Viết, chủ yếu vì

A. diện tích lãnh thổ rộng lớn nhất so với các thành viên khác
B. nền kinh tế phát triển nhất, đóng góp cao nhất trong Liên Xô
C. dân số đông, trình độ dân trí cao
D. tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú nhất.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Trước năm 1990, LB Nga đã từng là trụ cột của LB Xô Viết chủ yếu do có nền kinh tế phát triển nhất, đóng góp cao nhất trong Liên Xô

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...