Trong mặt phẳng img1. Phép đối xứng tâm img2 biến điểm img3 thành điểm:        

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D  + Thay biểu thức tọa độ của phép đối xứng tâm img1 ta có : img2  Vậy img3.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...