Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

A. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (a;b) khi f(x) 0; x (a;b).
B. Hàm số y = f(x) nghịch biến trên (a;b). Nếu x1 > x2 thì f(x1) > f(x2) với x1; x2 (a;b).
C. Hàm số y = f(x) là hàm hằng trên (a;b) khi f’(x) = 0; x (a;b).
D. Hàm số y = f(x) đồng biến trên (a;b) khi f’(x) < 0; x (a;b).
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm số 4 về sự đồng biến và nghịch biến của hàm số - giải tích lớp 12 chuyên đề Hàm số (Có lời giải chi tiết)

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...