Trong các mệnh đề sau, hãy chọn mệnh đề đúng. Trong một khối đa diện thì.

A. Mỗi đỉnh là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
B. Hai cạnh bất kì có ít nhất một điểm chung.
C. Hai mặt bất kì có ít nhất một điểm chung.
D. Hai mặt bất kì có ít nhất một cạnh chung.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Xét hình lập phương Trac nghiem online - cungthi.vn thì AB//A’B’. câu B) sai ABCD // A’B’C’D’. câu C) và D) sai. Vậy câu A) đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...