Trong các hạt dưới đây, hạt cây một lá mầm là?

A.

Hạt đỗ

B.

Hạt bí

C.

Hạt ngô

D.

Hạt mướp

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Vì phôi của hạt ngô có 1 lá mầm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...