Tổ chức cộng sản nào ra đời ở Trung Kì?

A.

Đông Dương cộng sản đảng

B.

An Nam cộng sản đảng

C.

Đông Dương cộng sản liên đoàn

D.

Cả ba tổ chức trên

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đông Dương cộng sản liên đoàn

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...