Tính tổng img1         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Xét img1 Đạo hàm hai vế ta được: img2 Nhân img3 vào hai vế ta được: img4 Thay img5 vào biểu thức trên ta được: img6 Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...