Theo quan niệm của Lamac, điều nào sau đây không đúng khi đề cập đến vai trò ngoại cảnh?

A.

Ngoại cảnh có tác động trực tiếp qua trao đổi chất, làm biến đổi cơ thể thực vật và động vật bậc thấp.

B.

Ngoại cảnh có tác động gián tiếp qua hệ thần kinh, làm biến đổi cơ thể động vật bậc cao.

C.

Ngoại cảnh có vai trò cung cấp năng lượng cho sinh vật.

D.

Ngoại cảnh làm sinh vật biến đổi từ từ, liên tục qua các dạng trung gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ngoại cảnh có vai trò cung cấp năng lượng cho sinh vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...