Thể tích của khối tròn xoay tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi (C) : y = lnx, trục Ox và

đường thẳng x = e là:

A.

π(e - 2) (đvtt)

B.

π(e - 1) (đvtt)

C.

πe (đvtt)

D.

π(e + 1) (đvtt)

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

π(e - 2) (đvtt)

Thể tích của khối tròn xoay tạo nên khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi (C) : y = lnx, trục Ox,

đường thẳng x = e là:  . Áp dụng tích phân từng phần hai lần ta được kết quả:

 π(e - 2) (đvtt)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...