Thắng lợi quyết định nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) của nhân dân Việt Nam là trên mặt trận nào?        

A.

Quân sự.

B.

Chính trị.

C.

Kinh tế.

D.

Ngoại giao.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...