Tập nghiệm của phương trình log4x2 = log25 là:

A.

{5}

B.

(-5 ; 5)

C.

{-5 ; 5}

D.

{- ; }

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ta có: log4x2 = log25 ⇔ log4x2 = log40,55

                                  ⇔ log4x2 = 2log45 ⇔ log4x2 = log452

                                  ⇔ x2 = 52 ⇔ x = -5 hoặc x = 5

Vậy tập nghiệm của phương trình  log4x2 = log25 là {-5 ; 5}.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 2 hàm số mũ, lôgarit 40 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...