Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số img1 là:        

A.

2

B.

0

C.

3

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn A  TXĐ: img1  Ta có: img2  Đồ thị hàm số img3 có 2 đường TCN img4  Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2TC.  

 

Đáp án đúng là  A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...