Số đo của một tứ giác lồi tạo thành một cấp số nhân, biết góc có số đo lớn nhất gấp 8 lần góc có số đo nhỏ nhất. Góc có số đo nhỏ nhất và công bội q (q > 1) của cấp số nhân đó là:

A.

200, q = 3.

B.

240, q = 2.

C.

280, q = .

D.

Một kết quả khác.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...