Số đo của một tứ giác lồi tạo thành một cấp số nhân, biết góc có số đo lớn nhất gấp 8 lần góc có số đo nhỏ nhất. Góc có số đo nhỏ nhất và công bội q (q > 1) của cấp số nhân đó là:

A.

200, q = 3.

B.

240, q = 2.

C.

280, q = .

D.

Một kết quả khác.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi số đo các góc của tứ giác là: x, xq, xq2, xq3. Ta có hệ phương trình:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...