Sản xuất prôtêin từ vi khuẩn lam Spirulina ở Nhật là 1000 T/năm, ở Đức là 200 T/năm. Đây là ứng dụng sự tổng hợp của vi sinh vật để sản xuất

A.

sinh khối.

B.

axit amin.

C.

các chất xúc tác sinh học.

D.

gôm sinh học.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Sinh khối.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...