Po đứng yên, phân rã α thành hạt nhân X: Po  He + X. Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là mPo = 209,982876u, mHe = 4,002603u, mx = 205,974468u và lu = 931,5MeV/c2. Vận tốc của hạt α bay ra xấp xỉ bằng bao nhiêu:

A.

1,2.106m/s.

B.

12.106m/s.

C.

1,6.106m/s.

D.

16.106m/s.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...