Po đứng yên, phân rã α thành hạt nhân X: Po  He + X. Biết khối lượng của các nguyên tử tương ứng là mPo = 209,982876u, mHe = 4,002603u, mx = 205,974468u và lu = 931,5MeV/c2. Vận tốc của hạt α bay ra xấp xỉ bằng bao nhiêu:

A.

1,2.106m/s.

B.

12.106m/s.

C.

1,6.106m/s.

D.

16.106m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

16.106m/s.

Năng lượng tỏa ra của phản ứng:

ΔE = (mPo - mHe - mX)c2 = (209,982876 - 4,002603 - 205,974468)uc2

     = 0,005805.931,5 (MeV) = 5,4073575 (MeV)

Áp dụng định luật bảo toàn động lượng:

2mα.Kα = 2mxKx

Kα =

vα = = 16.106 (m/s).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...