Phương trình img1 có hai nghiệmimg2 thì giá trị img3 bằng:

A.

1.

B.

25.

C.

50.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

img1  img2.

  Vậy đáp án đúng là C.   

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...