Phép vị tự tỉ số k biến hình vuông thành

A.

hình thoi

B.

hình bình hành

C.

hình vuông

D.

hình chữ nhật

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

hình vuông

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...