Phát biểu nào sau đây là chưa chính xác?

A.

Mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ nhất định và không đổi.

B.

Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng. Áp suất càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao.

C.

Sự bay hơi của chất lỏng chỉ xảy ra ở một nhiệt độ nhất định và phụ thuộc chủ yếu vào diện tích mặt thoáng.

D.

Trong quá trình nóng chảy của vật rắn hay quá trình sôi của chất lỏng thì nhiệt độ không thay đổi.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sự bay hơi của chất lỏng chỉ xảy ra ở một nhiệt độ nhất định và phụ thuộc chủ yếu vào diện tích mặt thoáng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 chất rắn, chất lỏng, sự chuyển thể - vật lý 10 có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...