Ở nước ta, việc hình thành và mở rộng các vùng chuyên canh cây công nghiệp ở miền núi và trung du phải gắn liền với việc :

A.

Cải tạo đất đai.

B.

Trồng và bảo vệ vốn rừng.

C.

Đẩy mạnh thâm canh.

D.

Giải quyết vấn đề lương thực.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...