** Ở gà, gen A quy định lông đốm, a quy định lông đen liên kết trên NST giới tính X; B quy định mào to, b quy định mào nhỏ nằm trên NST thường.

Tỉ lệ kiểu hình 35 gà lông đốm, mào to : 12 gà lông đốm, mào nhỏ : 13 gà lông đen, mào to : 4 gà lông đen, mào nhỏ có thể xuất hiện ở phép lai:

A.

XAXaBb x XAYBb.

B.

XAXaBb x XAYBB.

C.

XAXa x XAYbb.

D.

XAXaBb x XaYBb.

 

 

 

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...