Nội dung của tiêu chuẩn hình thái dùng để phân biệt hai loài thân thuộc là:

A.

Các cá thể thuộc hai loài khác nhau phải sống ở những môi trường khác nhau.

B.

Các cá thể thuộc hai loài khác nhau phải có sự gián đoạn về hình thái.

C.

Các cá thể thuộc hai loài khác nhau phải có khu phân bố riêng biệt.

D.

Các cá thể thuộc hai loài khác nhau phái có bộ NST 2n khác nhau.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các cá thể thuộc hai loài khác nhau phải có sự gián đoạn về hình thái.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...