Những kim loại nào sau đây có khả năng tự tạo ra màng oxit bảo vệ khi để ngoài không khí ẩm?

(1) Zn; (2) Fe; (3) Ca; (4) Al; (5) Na.

A.

(1), (2).

B.

(2), (3), (4).

C.

(1), (2), (4).

D.

(1), (4).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

(1), (4).

Những kim loại có khả năng tự tạo ra màng oxit bảo vệ khi để ngoài không khí ẩm là Zn và Na.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...