Nhân tố nào sau đây có vai trò chủ yếu trong việc làm thay đổi tần số các alen?

A.

Quá trình đột biến tạo nguyên liệu ban đầu.

B.

Quá trình giao phối làm phát tán các đột biến đó.

C.

Quá trình chọn lọc tác động có định hướng làm tần số alen của quần thể thay đổi mạnh.

D.

Quá trình cách li ngăn cản sự tạp giao, tạo sự phân hóa các gen triệt để hơn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quá trình chọn lọc tác động có định hướng làm tần số alen của quần thể thay đổi mạnh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...