Nhân tố nào sau đây có tác động tới nhịp độ phát triển và cơ cấu ngành dịch vụ

A.

quy mô, cơ cấu dân số

B.

phân bố dân cư

C.

truyền thống văn hóa

D.

trình độ phát triển kinh tế

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

quy mô, cơ cấu dân số

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...