Nguồn gốc của gió mùa Đông Bắc là:

A.

Áp cao cận chí tuyến bán cầu Nam.   

B.

Áp cao XiBia.

C.

Khối khí nhiệt đới ẩm từ Bắc Ấn Độ Dương.       

D.

Áp cao cận chí tuyến bán cầu Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Nguồn gốc của gió mùa Đông Bắc là từ Áp cao Xibia (hình 9.1 sgk Địa lí 12 trang 41).

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...