Nguồn FDI vào Mĩ La tinh chiếm trên 50% là từ các nước

A.

Hoa Kì và Canada

B.

Hoa Kì và Tây Âu

C.

Hoa Kì và Tây Ban Nha 

D.

Tây Âu và Nhật Bản

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...