Nếu thay đổi NaOH bằng dung dịch Ba(OH)2 thì nhận biết được mấy dung dịch ? 

A.

6 Dung dịch .                  

B.

3 Dung dịch .                 

C.

4 Dung dịch .              

D.

5 Dung dịch .

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...