Nếu thay đổi NaOH bằng dung dịch Ba(OH)2 thì nhận biết được mấy dung dịch ? 

A.

6 Dung dịch .                  

B.

3 Dung dịch .                 

C.

4 Dung dịch .              

D.

5 Dung dịch .

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

khi dùng Ba(OH)2 sẽ nhận biết được:

+ FeCl2 tạo kết tủa trắng xanh, hóa nâu trong không khí

+ (NH4)2SO4 vừa tạo khí mùi khai, vừa tạo kết tủa trắng

+ FeCl3 tạo kết tủa đỏ nâu

+ CuCl2 tạo kết tủa màu xanh

 +  AlCl3 tạo kết tủa màu trắng tan trong kiềm dư

+ NH4Cl tạo khí mùi khai

Như vậy nhận biết được cả 6 dung dịch

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...