Nếu cùng nhúng 2 thanh Cu, Zn được nối với nhau bằng một dây dẫn vào một bình thuỷ tinh chứa dung dịch HCl thì:

A.

Không có hiện tượng gì.

B.

Có hiện tượng ăn mòn điện hoá xảy ra, H2 thoát ra từ thanh Cu.

C.

Có hiện tượng ăn mòn hoá học xảy ra.

D.

Có hiện tượng ăn mòn điện hoá xảy ra, H2 thoát ra từ thanh Zn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Zn bị ăn mòn, tại Cu xuất hiện H2 

=> Có hiện tượng ăn mòn điện hoá xảy ra, H2 thoát ra từ thanh Cu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...