Một vật thực hiện dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình dao động là x1 = Acos(ωt + φ1), x2 = Acos(ωt + φ2). Biên độ dao động tổng hợp là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

.

Áp dụng công thức: 

.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...