Một nguyên hàm của f(x) = sin2x là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này bằng  khi x = ?

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Một nguyên hàm của

và nguyên hàm này bằng  khi x =   

Vậy F(x) = 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...