Một lực không đổi F tác dụng vào vật m nằm yên và vật bắt đầu chuyển động. Đồ thị nào sau đây diễn tả sự thay đổi của vận tốc vật theo thời gian.

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

.

Ta thấy vật chuyển động nhanh dần đều không vận tốc đầu nên đồ thị v - t là đường thẳng qua gốc O.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...