Một khung dây dẫn quay đều quanh một trục vuông góc với đường sức từ trong một từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc trục quay của khung với vận tốc 180 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung dây là  Wb. Suất điện động cực đại trong khung bằng:

A.

30 V.

B.

30 V.

C.

60 V.

D.

60 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

60 V.

Khung quay với một vận tốc 180 vòng/phút tức là 3 vòng/giây f = 3 Hz tần số góc ω = 2πf = 6π rad/s.

Biểu thức suất điện động cảm ứng do máy phát tạo ra: e = NBSωcos(ωt + φ)

Suất điện động cực đại E0 = NBSω = ϕ0ω = 6π = 60 V.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...