Một hình chóp tứ giác đều có các cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp là:

A.

B.

C.

D.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Gọi H là tâm hình vuông ABCD trong hình chóp tứ giác đều S.ABCD. M là trung điểm SD và O là giao điểm của SH với trung trực của SD vẽ trong tam giác SHD.

Vậy O là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. Bán kính mặt cầu là R = OS. Ta có:

       

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Hình học Chương 2 Mặt Nón, Mặt Trụ, Mặt Cầu 20 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...