Một dòng điện xoay chiều có biểu thức img1(A). Giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện bằng:

A.

img1.

B.

3(A).

C.

6(A).

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Theo đề bài img1

Cường độ dòng điện hiệu dụng img2  .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...