Một cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở R. Khi đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu điện thế không đổi 12 (V) thì dòng điện qua cuộn dây là 4 (A). Khi đặt một hiệu điện thế xoay chiều 12V - 50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 1,5 (A). Độ tự cảm của cuộn dây là:

A.

L = 14,628.10-2 H.

B.

L = 2,358.10-2 H.

C.

L = 3,256.10-2 H.

D.

L = 2,544.10-2 H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

L = 2,358.10-2 H.

Điện trở của cuộn dây: R = = 3 (Ω) và Z = = 8 (Ω).

Do Z = ZL = = 7,416 (Ω).

L = (H) = 2,358.10-2 (H).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...