Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên, con lắc dao động điều hòa với chu kì T. Khi thang máy đi lên thẳng đứng, chậm dần đều với gia tốc có độ lớn bằng một nửa gia tốc trọng trường tại nơi đặt thang máy thì con lắc dao động điều hòa với chu kì T' bằng T:

A.

2T.

B.

.

C.

T.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

T.

T = 2π; T' = 2π

Khi thang máy chuyển động chậm dần đều nghĩa là a hướng xuống khi đó lực quán tính hướng lên

g' = g - 0,5 g

= suy ra T' = T.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...