** Một chùm êlectron đi vào giữa hai bản tụ đã tích điện và từ trường từ trong ra ngoài như hình vẽ.

Nếu lực điện trường và lực từ trường tác dụng lên mỗi êlectron là như nhau, hình vẽ nào sau đây biểu diễn vectơ lực tổng hợp lên mỗi êlectron?

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

.

Khi êlectron chuyển động vào vùng điện từ trường, nó sẽ chịu tác dụng của lực điện trường và lực Lo-ren-xơ. Theo đề bài ta có Fđ = Fl.

 và  có hướng trên hình vẽ. Do  ↑↑   nên lực tổng hợp sẽ hướng lên trên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...