Mỗi can có 8 lít mật ong. Hỏi có 7 can như thế thì có tất cả bao nhiêu lít mật ong?

A.

56 lít mật ong

B.

64 lít mật ong

C.

68 lít mật ong

D.

60 lít mật ong

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:7 can như thế có tất cả số lít mật ong là: $8 \times 7 = 56$ (lít) Đáp số: 56 lít mật ong.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...