Mắt có quang tâm cách điểm vàng 15 (mm). Tiêu cự của mắt thay đổi từ 8 (mm) đến 14 (mm). Mắt này là

A.

Mắt bị viễn.

B.

Mắt bị cận.

C.

Mắt bình thường.

D.

Vừa bị cận vừa bị viễn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mắt bị cận.

Có fm = 14 (mm) < OV = 15 (mm) nên khi không điều tiết, ảnh xuất hiện trước màng lưới. Mắt cận thị.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...