Kỹ thuật cấy gen hiện nay thường không sử dụng để tạo:

A.

hoocmôn sinh trưởng.

B.

hoocmôn insulin.

C.

thể đa bội.

D.

chất kháng sinh.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...