Kỹ thuật cấy gen hiện nay thường không sử dụng để tạo:

A.

hoocmôn sinh trưởng.

B.

hoocmôn insulin.

C.

thể đa bội.

D.

chất kháng sinh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

thể đa bội.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...