Kim loại nào dễ nóng chảy nhất?

A.

Na.

B.

W.

C.

Hg.

D.

Ca.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hg.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...